antet ajts
  • Paltinis c Marius Miclea
  • Sibiu c Gabriela Oancea
  • Sibiu Eurorando2021 c Mihai Vasile
  • Teracota Medias c Stefan Vartolomei

Documente strategice

Masterplanul în turism

În anul 2009 Consiliul Judeţean Sibiu a elaborat un Masterplan pentru domeniul turismului în judeţul Sibiu: realizarea acestuia a cuprins două etape, astfel:

  • Etapa 1 - Obţinerea unui suport informaţional care să includă o evaluare a patrimoniul turistic al judeţul Sibiu şi a cererii pentru produsele şi serviciile turistice din judeţ (în contextul apartenenţei la zona de sud a Transilvaniei), un studiu diagnostic al ofertei turistice din judeţ şi o analiză a posibilităţilor pe care Consiliul Judeţean Sibiu le are pentru susţinerea dezvoltării turismului
  • Etapa 2 - Adoptarea unor direcţii strategice de dezvoltare a turismului în judeţul Sibiu în perioada 2010 - 2020 şi a unui plan de măsuri al Consiliului Judeţean Sibiu pentru dezvoltarea turismului în perioada 2010 - 2013, respectiv propunerea unei proceduri pentru monitorizarea şi evaluarea implementării planului de măsuri.

Pentru mai multe detalii, descărcaţi Masterplanul pentru domeniul turismului în judeţul Sibiu.


Strategia de dezvoltare a judeţului Sibiu pentru perioada 2010-2013 şi direcţiile de dezvoltare ale judeţului pentru perioada 2014-2020

Strategia trasează orientările generale ale dezvoltării viitoare a judeţului din punct de vedere economic, social, cultural, al învăţământului, al turismului, asigurând valorificarea resurselor materiale, financiare, informaţionale şi umane de care dispune judeţul Sibiu.

Procesul de elaborare a Strategiei a vizat implicarea tuturor actorilor interesaţi în acest demers: autorităţi locale, cetăţeni, prestatori de servicii, servicii deconcentrate, mass-media. Viziunea ce s-a conturat ca rezultat este aplicabilă pentru întreg teritoriul judeţului Sibiu în perspectiva anului 2013 (termen scurt) şi cea a anului 2020 (termen mediu), cuprinzând principiile şi valorile care stau la baza dezvoltării strategice a judeţului.

Obiectivul principal al strategiei îl reprezintă atingerea unei dezvoltari durabile a judeţului care să ducă la creşterea nivelului de trai al populaţiei.

Pentru mai multe detalii, descărcaţi Strategia de dezvoltare a judeţului Sibiu.


Strategia pentru Dezvoltarea Turismului Responsabil în Munţii Carpaţi (Convenţia Carpatică)

Pentru mai multe detalii, descărcaţi Strategia pentru Protecţia şi Dezvoltarea Durabilă a Regiunii Carpatice.

  • accomodation
  • food
  • club and pub
  • event
Cazare
Localitate:
Tip
Clasificare
Caută
Restaurante
Localitate:
Tip
Caută
Pub-uri și cluburi
Localitate:
Tip
Caută
Evenimente
Localitate:
Tip
Perioada:
-
Caută
Urmărește-ne