antet ajts
  • Cisnadioara c Anii drumetiei
  • Sibiu c Gabriela Oancea
  • Teracota Medias c Stefan Vartolomei

Proiectul CHRISTA

Altele
    
Mail icon E-mail

Proiectul CHRISTA

[Cultură şi Patrimoniu pentru Acţiuni Turistice Responsabile, Inovatoare şi Sustenabile]

Asociaţia Judeţeană de Turism Sibiu este partener în proiectul CHRISTA, finanţat prin Programul Interreg Europe, derulat în perioada 2016-2020, pentru îmbunătăţirea politicilor de patrimoniu natural şi cultural.

Proiectul CHRISTA are ca obiectiv principal protejarea bunurilor de patrimoniu natural şi cultural, utilizarea acestora pentru dezvoltarea şi promovarea strategiilor de turism inovatoare, durabile şi responsabile, incluzând patrimoniul imaterial şi industrial, prin interpretare şi digitizare, prin capitalizarea bunelor practici, prin învăţarea şi implementarea de politici publice şi prin creşterea capacităţii administrative.

Credit foto: Cuzepan Gabriela, Ștefan Dragomir

Obiectivele specifice sunt:

1. Schimbul de experienţe şi de bune practici între parteneri privind bunurile de patrimoniu natural şi cultural pentru un turism sustenabil şi responsabil, împreună cu partenerii locali;

2. Aplicarea şi transferul rezultatelor schimburilor de experienţe şi accesibilizarea lor pentru autorităţi publice şi factori de interes din Europa;

3. Exploatarea rezultatelor schimburilor de experienţă prin capitalizare, pentru îmbunătăţirea integrată a politicilor şi strategiilor locale şi regionale;

4. Imbunătăţirea unor instrumente de guvernare specifice în regiuni şi destinaţii, prin învăţare şi creşterea capacităţii administrative pentru o mai bună guvernare şi pentru schimbări structurale;

5.  Dezvoltarea de Planuri de acţiune şi monitorizarea implementării acestora;

6. Identificarea, propunerea, planificarea, implementarea şi monitorizarea unor Acţiuni Pilot adecvate (Faza 2)

7. Contribuţia la Platforma de învăţare a programului pentru a asigura învăţarea continuă la nivel european şi managementul cunoştinţelor;

8. Susţinerea, integrarea şi crearea de valoare adăugată iniţiativelor UE şi influenţarea Programelor Structurale;

9. Contribuţia la iniţiative paneuropene pentru conservarea şi promovarea patrimoniului cultural, precum „Eticheta Patrimoniu European” şi „Premiile Europa Nostra”; Diseminarea rezultatelor proiectului în afara parteneriatului interregional, în Uniunea Europeană, şi înfluenţarea instituţiilor generatoare de politici publice din alte regiuni, din instituţii europene (EP, CoR, EC), Consiliul Europei (CoE), organisme internaţionale (UNESCO, UNWTO) şi reţele relevante (Europa Nostra, NECSTouR).

Timp de patru ani, partenerii se vor concentra pe îmbunătăţirea programelor operaţionale şi a strategiilor regionale privind politicile culturale şi de turism din cele nouă regiuni, contribuind astfel la îndeplinirea obiectivelor Europa 2020.

  • Proiectul CHRISTA a început în aprilie 2016, implicând 10 parteneri din 10 state membre ale Uniunii Europene:
  • Comunitatea Intermunicipală a regiunii Ave (Portugalia), www.cim-ave.pt\

 


Bugetul total al proiectului este de 1,771,775 EUR, cofinanţat de Fondul  European Regional prin programul Interreg Europe


POLITICA PUBLICĂ ABORDATĂ de Asociaţia Judeţeană de Turism Sibiu 

În contextul în care prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5: Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural se vor finanța restaurarea, protecția, conservarea și valorificarea durabilă a obiectivelor de patrimoniu UNESCO, patrimoniu cultural național (indiferent de localizare, urban sau rural) și patrimoniu cultural local din mediul urban, abordăm prin proiectul de cooperare interregional CHRISTA POLITICI COMPLEMENTARE pentru dezvoltarea și promovarea turismului inovator, sustenabil și responsabil, incluzând forme de patrimoniu imaterial și industrial, prin intermediul interpretării și al digitalizării.

Obiectivul proiectului: Propunerea de politici publice ce susțin dezvoltarea și promovarea turismului inovator, sustenabil și responsabil, incluzând forme de patrimoniu imaterial, prin intermediul interpretării și al digitalizării pentru creşterea numărului de vizite la siturile culturale finanțate prin Programul Regional Operațional 2014-2020 (POR 2014-2020) cu 5 %.

Asociația Județeană de Turism Sibiu a încheiat contractul de servicii cu SC GEA Strategy & Consulting SA pentru elaborarea unei plan de acțiuni în vederea consolidării poziţiei Sibiului ca destinaţie turistică de calitate, sustenabilă şi competitivă pe plan naţional şi internaţional urmărind alinierea eforturilor de dezvoltare a unor inițiative de marketing individuale, situri culturale finanțate prin POR 2014-2020, într-un plan de acțiuni care vizează destinația turistică județul Sibiu în totalitatea sa.

Consultați rezumatul Planului de acțiuni 2018-2020

Program evenimente:

Credit foto: Cuzepan Gabriela

Prima întâlnire a partenerilor, Salonic (GR), 23-24 mai 2016

Prima întâlnire a partenerilor proiectului CHRISTA a avut loc la Salonic, în 23-24 mai 2016, ocazie de a se cunoaşte, de a-şi prezenta regiunile din care provin, de a discuta despre temele selectate (patrimoniu imaterial şi industrial, intepretarea şi digitalizarea patrimoniului) şi despre rolul şi misiunile în proiect.

Forum privind patrimoniul imaterial, regiunea Ave (PT), 23-24 septembrie 2016

Următorul eveniment va avea loc în regiunea Ave din Portugalia, în 23-24 septembrie 2016, şi deschide seria schimburilor de bune practici pe tema politicilor publice referitoare la patrimoniul imaterial. Partnerii vor avea ocazia de a identifica şi analiza bune practici, de a schimba cunoştinţe şi experienţe care pot influenţa direct politici şi strategii.

Seminar de diseminare, Sibiu (RO), 14 decembrie 2016

Schimb de experiență și transfer de cunoștiințe privind acțiuni turistice responsabile, Inovatoare și Sustenabile


2017

Atelier de lucru nr. 4 Facilități de interpretare a patrimoniului pentru turism cultural (EN)
Sibiu, 19 Septembrie 2017


2018


Comunicate de presă și newsletter:

Program:

Credit foto: Cuzepan Gabriela, Ștefan Dragomir

1. Programul de Cooperare Interregională INTERREG EUROPE

Programul Interreg Europe susţine „Proiecte de cooperare interregionala” - organizațiile publice din diferite regiuni ale Europei lucrează împreună între 3 și 5 ani, pe o problemă de politică comună, asigurându-se că lecțiile învățate în urma cooperării sunt puse în practică.

Pentru a consolida abordarea orientată spre rezultate și pentru a oferi procesului de învățare șanse mai bune de a conduce spre rezultate tangibile, un proiect de cooperare interregională este conceput în două faze:

„Faza 1” dedicată învățării interregionale și a pregătirii punerii în aplicare a lecțiilor învățate din cooperare, prin elaborarea unui plan de acțiune.

Acest plan de acțiune este obligatoriu, el fiind realizat de fiecare regiune în parte; planul de acțiune este un document care oferă detalii despre modul în care lecțiile învățate din cooperare vor fi implementate în scopul de a îmbunătăți instrumentul de politică abordat în această regiune.

Una alt element esențial al acestei etape este crearea unui grup al actorilor importanți, pentru fiecare instrument politic adresat. Prin acest grup părțile implicate se asigură că învățarea interregională nu rămâne la nivel individual, ci include, toate nivelurile părților interesate. Acest grup are un accent intra-regional și este constituit din actori din fiecare regiune, în principal din organizații care nu sunt direct parteneri în cooperare. El trebuie văzut ca o oportunitate de a implica organizații ce nu sunt eligibile pentru INTERREG EUROPE (de exemplu, din sectorul privat), dar sunt totuși importante pentru definirea politicilor publice.


„Faza 2” dedicata monitorizării punerii în aplicare a fiecărui plan de acțiune.

Obiectivul unui proiect de cooperare interregională este de a îmbunătăți performanța instrumentelor de politică regională ale regiunilor participante, în special investițiile pentru programele de creștere economică și locuri de muncă și, dacă este cazul, a programelor de cooperare teritorială europeană (CTE).

„Platforme de învățare de politici” - un instrument pentru schimbul mai bun și rapid de cunoștințe, ce ajută factorii de decizie în domeniul politicilor în cadrul activității lor.

(Sursa informaţiilor: www.fonduri-ue.ro)

 

Credit foto: Aștilean Iulian, Gergely Eduard, Muzeul ASTRA

Documentarea video a acțiunilor privind patrimoniul imaterial, faciltiăți de interpretare, inovare și digitalizare pentru dezvoltarea și promovarea turismului cultural sustenabil, în cadrul proiectului CHRISTA

  • accomodation
  • food
  • club and pub
  • event
Cazare
Localitate:
Tip
Clasificare
Caută
Restaurante
Localitate:
Tip
Caută
Pub-uri și cluburi
Localitate:
Tip
Caută
Evenimente
Localitate:
Tip
Perioada:
-
Caută
Urmărește-ne