antet ajts
  • Paltinis c Marius Miclea
  • Sibiu c Gabriela Oancea
  • Sibiu Eurorando2021 c Mihai Vasile
  • Teracota Medias c Stefan Vartolomei

ACHIZIŢII PUBLICE

Sibiu, 15 martie 2018

Asociația Județeană de Turism Sibiu vă invită să participați la procedura de atribuire a contractului de achiziție cu titlul: Servicii organizare eveniment CHRISTA, la Sibiu, în perioada 28-29 martie 2018.

Cod CPV: 79952000-2- Servicii de organizare evenimente de diseminare
Număr anunț SEAP: 160832
Data publicării: 15.03.2018, ora 16.39
Data limită pentru depunerea ofertei: 20.03.2018, ora 14:00
Adresa de e-mail: simina.manea@sibiu-turism.ro


2017

Sibiu, 20 decembrie 2017

Asociația Județeană de Turism Sibiu a publicat în SEAP anunțul publicitar cu numărul 147270 privind achiziția a două computere portabile. Detaliile privind procedura se regăsesc în Sistemul Electronic de Achiziții Publice.

Sibiu, 15 decembrie 2017

Invitaţie de participare achiziţie Servicii de elaborarea unei strategii de marketing integrată a destinației turistice judeţul Sibiu pentru perioada 2018-2020 în vederea consolidării poziţiei Sibiului ca destinaţie turistică de calitate, sustenabilă şi competitivă pe plan naţional şi internaţional, în cadrul proiectului CHRISTA „Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions” [Cultură şi Patrimoniu pentru Acţiuni Turistice Responsabile, Inovatoare şi Sustenabile], finanțat prin programul Interreg Europe.

Cod CPV: 79311100-8 - Servicii de elaborare de studii
Număr anunț SEAP: 146565
Data publicării: 15.12.2017, ora 14.20
Data limită pentru depunerea ofertei: 28.12.2017, ora 15:00
Noua data limită pentru depunerea ofertei: 05.01.2018, ora 10:00
Adresa de e-mail: simina.manea@sibiu-turism.ro

Răspuns la clarificare nr. 1

În fișierul care poate fi descărcat aici se găsește răspunsul la solicitarea de clarificări nr. 1.

Răspuns la clarificare nr. 2

În fișierul care poate fi descărcat aici se găsește răspunsul la solicitarea de clarificări nr.2 / 27.12.2017.


Sibiu, 24.10.2017

Asociația Județeană de Turism Sibiu a publicat în SEAP anunțul publicitar referitor la achiziția de servicii de transport aerian ocazional cu numărul 131366. Termen limită de primire a ofertelor: 26 octombrie 2017, orele 13.00.

Sibiu 24.08.2017

Asociația Județeană de Turism Sibiu vă invită să participați Ia procedura de atribuire a contractului de achiziție cu titlul: Servicii organizare eveniment CHRISTA, la Sibiu, în perioada 19-21 septembrie 2017.

Cod CPV: 79952000-2 - Servicii pentru evenimente
Număr anunț SEAP: 116589
Data publicării: 24.08.2017, ora 15:40
Data limită pentru depunerea ofertei: 31.08.2017, ora 14:00

*despre proiectul CHRISTA


Sibiu 10.07.2017

Asociația Județeană de Turism Sibiu vă invită să participați la procedura de atribuire a contractului de achiziție Servicii tipografice şi servicii conexe, conform cerințelor din SEAP:

Cod CPV: 79800000-2 - Servicii tipografice şi servicii conexe
Număr anunț SEAP: 107208
Data publicării: 10.07.2017, ora 15.00
Data limită pentru depunerea ofertei: 17.07.2017, ora 12:00


Invitaţie de participare achiziţie Servicii de abonament pentru consultanță în publicitate si campanii de publicitate pentru Programul Sibiu Regiune Gastronomică Europeană 2019 (Sibiu RGE 2019), conform cerinţelor din SEAP:

 

Cod CPV: 79341100-7 - Servicii de consultanță în publicitate
Număr anunț SEAP: 106867
Data publicării: 07.07.2017, ora 15.00
Data limită pentru depunerea ofertei: 13.07.2017, ora 13:00


Notă 

Sibiu, 07.07.2017

Întrucât în documentaţia postată prin anunţul 105937 în SEAP au fost incluse date eronate, Asociaţia Judeţeană de Turism Sibiu, în calitate de autoritate contractantă retrage acest anunţ. 

Procedura de achiziţie va fi reluată la o dată ce va fi comunicată. Vă mulţumim pentru înţelegere.

---------------

Invitaţie de participare achiziţie Servicii de publicitate pentru Programul Sibiu Regiune Gastronomică Europeană 2019 (Sibiu RGE 2019), conform cerinţelor din caietul de sarcini:


Cod CPV: 79341100-7 - Servicii de consultanță în publicitate
Număr anunț SEAP: 105937
Data publicării: 04.07.2017, ora 15.00
Data limită pentru depunerea ofertei: 12.07.2017, ora 13:00


Invitaţie de participare achiziţie Servicii de transport aerian de pasageri pentru 3 persoane pentru ruta Sibiu-Veneţia-Sibiu şi servicii de cazare pentru 1 pers. în perioada 17-21 iunie 2017, conform cerinţelor din invitaţie.

Descarcă Invitaţia de participare

Data publicării: 18.05.2017, ora 10.00
Data limită pentru depunerea ofertei: 19.05.2017, ora 15:00


Invitație participare achiziție Servicii de catering pentru seminarul destinat diseminării, schimburilor de experiență și transferului de cunoștințe privind acțiuni turistice responsabile, inovative şi sustenabile pentru punerea în valoare a patrimoniului, la Sibiu, în 14.12.2016


Data publicării: 09.12.2016, ora 10.00
Data limită pentru depunerea ofertei: 12.12.2016, ora 13:00

Documente

Invitatie de participare

Cerințe tehnice

Documentatie de atribuire

F1 Scrisoare de inaintare

F2 Declaratie 1

F3 Declaratie 2

F4 Formular de oferta

F4A Centralizator preturi

Contract


Informații utile

Este obligatoriu ca operatorul economic desemnat câștigător să fie înscris în Sistemul electronic de achiziții publice (SEAP www.e-licitatie.ro).

Serviciile ce fac obiectul achiziției se vor achiziționa din SEAP, de la operatorul economic declarat câștigător.

  • accomodation
  • food
  • club and pub
  • event
Cazare
Localitate:
Tip
Clasificare
Caută
Restaurante
Localitate:
Tip
Caută
Pub-uri și cluburi
Localitate:
Tip
Caută
Evenimente
Localitate:
Tip
Perioada:
-
Caută
Urmărește-ne